Personvernerklæring

Bare Bitcoin

21. juli 2022

Bare Bitcoin AS lagrer data om deg (så lenge du samtykker til det!). Noe av det er fordi vi er pålagt av norsk lov og Finanstilsynet, mens andre ting er for å gi deg en bra tjeneste når du bruker Bare Bitcoin. På denne siden forklarer vi hvilken data vi lagrer om deg, og hvorfor. Du kan også lese om hvilke rettigheter du har i forbindelse med denne datalagringen, og hva du kan gjøre hvis du har innspill til data vi lagrer om deg.

Om du vil kontakte oss, kan det gjøres på [email protected]. Vi har kontorer i Biskop Gunnerus' gate 14A, 0185 Oslo. Organisasjonsnummeret vårt er 927 393 204.


Hvorfor samler vi inn informasjon om deg?

Vi tar personvernet ditt veldig alvorlig. Var det opp til oss, hadde vi samlet inn så absolutt lite informasjon om deg som mulig - helst ingenting. Dessverre blir vi pålagt av norsk lov å samle inn del informasjon, fordi bitcoin er regulert av Finanstilsynet i Norge. Det er hvitvaskingsforskriften og hvitvaskingsloven som pålegger oss å samle inn informasjon om deg.

Videre er det noe informasjon vi samler inn om deg, utover hva hvitvaskingsregelverket pålegger oss. Det er for å kunne tilby deg bitcoin-tjenester på en god måte.

Vi selger ikke informasjonen din videre til tredjeparter. Vi tjener penger på handel av bitcoin, ikke informasjonen din.


Hvilken informasjon samler vi inn om deg?

 • Identifiserende opplysninger: vi henter inn navnet ditt, bostedsaddresse og personnummer. Dette er fordi hvitvaskingsloven pålegger oss det, i paragraf 12. Denne informasjonen henter vi fra BankID, Vipps og Folkeregisteret når du oppretter konto hos oss.
 • Kontaktinformasjon: vi lagrer telefonnummeret ditt, og eposten din. Telefonnummeret ditt brukes til å logge deg inn i Bare Bitcoin-appen, og til kontakt ved spørsmål om kundeforholdet. Vi får nummeret ditt fra Vipps, og når du legger det inn ved manuell registrering. Eposten din brukes til å holde kontakten med deg, om ting som omhandler kontoen din, og oppdateringer om Bare Bitcoin.
 • Finansiell informasjon: om du kjøper bitcoin med bankoverføring, lagrer vi bankkontonummeret ditt, med tilhørende navn. Dette er for å forsikre oss om at det er samme person som både kjøper bitcoin, og betaler for det.
 • Transaksjonsdata: vi lagrer tidspunkt, beløp, overføringsmetode, destinasjon, og transaksjons-id for transaksjonene du gjennomfører med oss. Dette inkluderer både overføring av kroner og bitcoin. Denne informasjon er vi pålagt å lagre, av hvitvaskingsloven i paragraf 30.
 • Opplastet dokumentasjon: på samme måte som transaksjoner, er vi pålagt å lagre all opplastet dokumentasjon etter hvitvaskingsloven paragraf 30.

Hvem deler vi denne informasjonen med?

De eneste tredjepartene vi deler personlig informasjon med er Intercom, Proton Mail, og Twilio.

 • Intercom bruker vi til kundesupport, og de får vite fornavnet ditt, (kun fornavnet) i tillegg til informasjon du velger å dele selv.
 • Proton Mail bruker vi til utsending av e-post, og de får vite om e-posten din. Proton Mail bruker ende-til-ende kryptering, og det er kun du og vi som kan se innholdet i e-postene som blir sendt.
 • Twilio brukes til utsending av SMS, og de får vite om telefonnummeret ditt. Om du ikke vil vi skal sende deg SMS med Twilio, kan du skru på tofaktor-autentisering med app. Da vil vi ikke sende deg SMS, og telefonnummeret vil heller ikke bli delt med Twilio.

Et ekstra unntak til denne regelen er om vi får forespørsler fra myndighetene. Da er vi i henhold til hvitvaskingsregelverket lovpålagt å dele opplysninger om deg.


Hvordan lagres informasjonen din?

Det er veldig viktig for oss å lagre informasjonen din på en slik måte at så få mennesker som mulig har tilgang til den. Kun de personene i Bare Bitcoin som faktisk trenger å ha tilgang til informasjonen din, vil ha det. Det kan for eksempel være om du trenger hjelpe fra oss, eller om myndighetene pålegger oss å utlevere informasjon. All informasjonen vi lagrer legges bak beskyttende mekanismer, som for eksempel sterke og unike passord, kryptering og streng tilgangsstyring.


Hvilke rettigheter har du?

Norsk lov gir deg en rekke rettigheter rundt informasjonen vi samler inn om deg.

 • Innsyn: du har rett til å få innsyn i informasjon vi har lagret om deg
 • Retting: om du mener vi har lagret feil informasjon om deg, kan du be oss rette i dette.
 • Sletting: du kan be om at vi sletter informasjonen vi har lagret om deg. Dette gjøres også automatisk om du sletter brukeren din. Merk at opplysninger vi er pålagt å lagre av hvitvaskingsregelverket, kan du ikke be om å få slettet.
 • Klaging: om du mener vi har krenket dine rettigheter kan du klage til Datatilsynet. Les mer om det på datatilsynet.no.

Vi bruker Stripe for betaling, analyse, og andre bedriftstjenester. Stripe samler inn identifiserende informasjon om enhetene som kobler til tjenestene deres. Stripe bruker denne informasjonen til å operere og forbedre tjenestene de lager for oss, inkludert for oppdagelse av svindel. Du kan lære mer om Stripe, og lese personvernserklæringen deres her.


Sletting av informasjon

Vi er opptatt å lagre så lite informasjon om deg som mulig. Når vi først har samlet inn informasjon om deg, er vi opptatt å slette den så fort vi har mulighet til det. Hvitvaskingsregelverket pålegger oss å lagre informasjon om deg og handlene dine i fem år - enten fra kontoen din avsluttes, eller en transaksjon har blitt gjennomført. Om du underlegges såkalte “forsterkede kundetiltak” er vi lovpålagt å lagre denne informasjonen i ti år. De aller fleste kunder vil ikke bli underlagt forsterkede kundetiltak, men det kan skje om vi for eksempel ser aktivitet på kontoen din som gjør at vi må ta kontakt med myndighetene. Du kan lese mer om hvor lenge vi må lagre informasjonen din i hvitvaskingsloven paragraf 30.

Av kategoriene med opplysninger over, er det tre av de som relaterer til hvitvaskingsloven: identifiserende opplysninger, finansiell informasjon og transaksjonsdata. Disse vil altså bli lagret lengre enn andre opplysninger.

All annen informasjon vil bli slettet med en gang du deaktiverer kontoen din.