Brukervilkår

Bare Bitcoin

14 juli, 2022

Vi prøver å holde ting så enkelt som mulig, men i blant må vi ha litt kjedelig, juridisk mikkmakk. Dette dokumentet forklarer deg hvilke vilkår som gjelder for bruk av tjenesten vår. Bare Bitcoin (”vi”) er en handelstjeneste for bitcoin (BTC). Vi tilbyr veksling av norske kroner mot BTC, oppbevaring av BTC du kjøper hos oss, samt uttak av bitcoin du oppbevarer hos oss. Høydepunktene i vilkårene våre er:


  • BTC kan svinge voldsomt i verdi. Ved å handle BTC hos oss tar du selv alt ansvar for potensielle tap eller skader som følger av bruk av våre tjenester.
  • Vi (og du, som bruker!) er underlagt norsk lov. Det betyr blant annet at du må rapportere inn tap, gevinst og beholdning av BTC til Skatteetaten. Vi skal hjelpe deg så godt vi kan, men det er du som er ansvarlig for at det gjøres. Dersom Skatteetaten spør, er vi pålagt å utlevere opplysninger om handler og transaksjoner.
  • Alle kroner overført til Bare Bitcoin må bli brukt til å kjøpe bitcoin. Det er ikke mulighet for å sende kroner tilbake til egen konto, annet enn som følge av salg av bitcoin.
  • Det er ikke lov å bruke Bare Bitcoin til aktiviteter som er mot norsk lov, og vi kommer til å stenge kontoen din om du gjør det (samt si fra videre til korrekt, offentlig myndighet).
  • Det er ikke angrerett på handel av BTC.

Om Bare Bitcoin

Bare Bitcoin er utviklet av NGU Teknologier AS. Vi er rapporteringspliktige til Finanstilsynet, som tilbyder av vekslings- og oppbevaringstjeneste for virtuell valuta (virtuell valuta er et begrep som blant annet omfatter bitcoin). Dette betyr at vi må følge hvitvaskingsregelverket i Norge. De fleste begrensingene i hva du kan og ikke kan gjøre med Bare Bitcoin er en konsekvens av dette regelverket. Du kan lese mer om Finanstilsynets regelverk her.


Hvem kan bruke Bare Bitcoin?

Om du er over 18 år med norsk bostedsadresse og tilgang på BankID er du velkommen til å være kunde hos oss. Utover denne hovedregelen har vi noen unntak, som de aller fleste styrer greit unna:


  • Du må være berettiget til å inngå avtaler.
  • Du kan ikke være en såkalt politisk eksponert person (PEP). Om du lurer på om du er en PEP, er du med all sannsynlighet ikke det. Definisjonen av PEP finner du i hvitvaskingsloven §2f).

Du kan heller ikke opprette konto på vegne av selskapet ditt.

Alle brukerkontoer hos Bare Bitcoin er personlige, og det er ikke tillatt å opprette konto på vegne av noen andre enn deg selv.


Handel av bitcoin

Når du handler bitcoin fra Bare Bitcoin handler du direkte med oss. Det betyr at vi selger deg bitcoin fra vårt varelager - det er ingen annen bruker i andre enden av handelen (som det gjerne er når du handler aksjer). Vi handler igjen bitcoin fra andre kilder, inn til vårt varelager. Vi tar en liten avgift på alle handler - det er sånn vi tjener penger. Denne avgiften viser vi deg alltid tydelig før du handler.


Det er kun lov å betale for handelen med en bankkonto i ditt eget navn. Du kan ikke overføre kroner til oss fra kontoen til en venn, Nordnet eller steder hvor kontoen ikke er din. Du kan heller ikke overføre kroner på vegne av andre. Det kan være vi stiller deg spørsmål om bankkontoen din, eller hvor kronene du overfører kommer fra. Disse spørsmålene må du svare på - hvis ikke kan vi bli nødt til å sperre kontoen din.


Det er ingen angrerett på handel av bitcoin. Når du har lagt inn en handel kan du avbryte den - frem til kroner eller bitcoin har blitt overført til oss. Etter det er handelen endelig, uten unntak.


Oppbevaring av bitcoin

Bare Bitcoin tilbyr oppbevaring av bitcoin. Du kan sende bitcoin til oss fra hvor du vil. Vi gjør vårt aller ytterste for å oppbevare bitcoin på den aller sikreste måten. Vi tar bitcoin-sikkerheten til kundene våre veldig alvorlig, men det er alltid en risiko for hacking og tyveri når man oppbevarer bitcoin. Om dette skjer, står vi ikke ansvarlig for tapte verdier.


Overføring av bitcoin

Etter at du har kjøpt bitcoin hos oss, kan du velge å overføre dette til din egen lommebok. Etter at du har spart i bitcoin en liten stund oppfordrer vi deg til å gjøre det - bitcoin er aller best når man sitter på nøklene sine selv.


Vi kjører alle inn- og utbetalinger av bitcoin gjennom et analysesystem. Dette analysesystemet ser etter to ting: brudd på norsk lov, og forsøk på svindel av deg som bruker. Vi forbeholder oss retten til å stoppe en overføring om en eller begge av disse slår ut.


Om vi mistenker at du er i ferd med å bli svindlet kommer vi til å ta kontakt med deg, for å finne ut av hva som har skjedd.


Om vi mistenker at du er i ferd med å bryte norsk lov kommer til å ta kontakt med rett offentlig myndighet om dette, og kontoen din vil bli satt under etterforskning, og potensielt sperret.


Løpende oppfølging av kundeforhold

Ved bruk av tjenesten kan det hende vi må stille deg noen ekstra spørsmål. Disse spørsmålene stiller vi fordi vi er registrert hos Finanstilsynet, og må etterleve hvitvaskingsloven. Dette er vondt å si, men du har ikke mulighet til å ta midler ut av tjenesten frem til spørsmålene er svart på. Det finnes imidlertid et unntak. Dersom du ikke vil svare på spørsmålene, eller ikke klarer å finne frem relevant dokumentasjon, har du mulighet til å sende bitcoin eller kroner tilbake til samme bitcoin-adresse/kontonummer de kom fra. Som nevnt tidligere, må alle kroner innbetalt bli brukt til kjøp av bitcoin. Tilbakeføring av kroner må skje først etter handel av bitcoin.


Sperring av konto

Vi overvåker kontinuerlig all aktivitet på brukerkontoene i Bare Bitcoin. Dette er både for å skjerme deg som bruker mot svindel og tyveri, men også for å overholde norsk lovverk. Om vi oppdager aktivitet som er i strid med enten disse brukervilkårene eller norsk lovverk kan det være vi sperrer kontoen din. I så fall vil vi fortelle deg hvorfor det har blitt gjort, så langt vi får lov av lovverket til det.


Konflikt, kontakt og klage

Vi håper selvfølgelig at vi forblir venner - men i tilfelle konflikt er det Oslo tingrett som er verneting. Det betyr at eventuell konflikt rundt brukervilkårene behandles der.

Om du vil kontakte oss med enten ris, ros eller spørsmål om disse vilkårene kan du nå oss på [email protected].